Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de luni, 27 aprilie 2020, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor municipale.

Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. 

Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău.

Ordinea de zi a şedinţei din 27 aprilie 2020:

1.   Raport cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii în masă a infecției COVID-19.

Raportori:
Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistență socială și sănătate;
Andrei Pavaloi, șef interimar al Direcției generale educație, tineret și sport (organizarea procesului educațional de la distanță);
Lilian Copaci, şef interimar al Direcției generale transport public și căi de comunicație;
Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ -comunale și amenajare;
Liudmila Boțan, șef al Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”;
Lucia Caciuc, șef interimar al Direcției municipale pentru protecția copilului;
pretorii de sector

 2.  Menținerea ordinii publice.

 Raportor: Alexei Grosu, șef-adjunct al Direcției de poliție a municipiului Chișinău

3.   Raport cu privire la totalizarea campaniei de salubrizare de primăvară. 

 Raportor: Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ -comunale și amenajare 

4.   Raport cu privire la desfășurarea acțiunilor de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Chișinău și a altor documente strategice privind dezvoltarea teritoriului  

 Raportor: Svetlana Dogotaru, șef al Direcției arhitectură, urbanism și relații funciare

 5.  Raport privind desfășurarea lucrărilor de reconstrucție a Stației de epurare, precum și acțiunile întreprinse în vederea eliminării mirosului.

 Raportor: Anatolie Lichii, director interimar al S.A. „Apă – Canal Chișinău”