Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de luni, 11 mai 2020, ora 08:00, ședința operativă a serviciilor municipale.

Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. 

Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău.

Ordinea de zi a şedinţei din 11 mai 2020:

1. Raport cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii în masă a infecției COVID-19.

Raportori:
Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistență socială și sănătate;
Lilian Copaci, şef interimar al Direcției generale transport public și căi de comunicație;
Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ -comunale și amenajare;
pretorii de sector

2. Raportul viceprimarilor de ramură pe domeniile pe care le reprezintă.

Raportori:
Inga Ionesii, viceprimar;
Angela Cutasevici, viceprimar;
Victor Chironda, viceprimar;
Ilie Ceban, viceprimar

3. Raport cu privire la deratizarea și dezinsecția orașului.

Raportori:
Serghei Carp, șef al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”;
Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ -comunale și amenajare

4. Raport privind desfășurarea lucrărilor de reconstrucție a Stației de epurare a apelor reziduale, precum și acțiunile întreprinse în vederea eliminării mirosului.

Raportor:
Anatolie Lichii, director interimar al S.A. „Apă – Canal Chișinău”