Apel la solidaritate și respect în familie, în contextul Zilei Internaționale a Familiei, marcată în condiții de pandemie

Apel la solidaritate și  respect în familie, în contextul Zilei Internaționale a Familiei, marcată în condiții de pandemie

Ziua Internațională a Familiei este marcată anual în data de 15 mai. 

 

Majorarea  indemnizației unice la nașterea copilului până la  8299 lei, creșterea alocației de  plasament pentru copii rămași fără ocrotire părintească și promovarea serviciilor alternative de îngrijire de tip familial, sunt câteva dintre măsurile și politicile implemetate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în susținerea familiilor din Republica Moldova.  

 

Necesitatea promovării unei politici ample de susținere a familiilor cu copii este o prioritate a MSMPS, precum și este o măsură prevăzută în Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020, care prevede dezvoltarea politicilor proactive de susţinere a familiilor cu copii și asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea și educația copiilor în mediul familial.

 

Anul trecut, a fost majorată indemnizația unică la nașterea copilului cu 388 lei (de la 7911 la 8299 lei). Se estimează că în anul 2020 de această alocația  vor beneficia circa 40358 copii.

 

 

În scopul prevenirii separării copilului de familie, pilonul de bază al sistemului de protecție a copilului îl constituie Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii. Pe parcursul anului 2019, în cadrul acestui serviciu social, au beneficiat de sprijin familial primar, peste 34989 de copii, iar de sprijin familial secundar, peste 10379 de copii dintre care, peste 7534 au beneficiat de ajutor bănesc.

 

La sfârșitul anului 2019, în serviciile alternative de îngrijire de tip familial erau plasați 4134 de copii dintre care 1035 copii se află în îngrijire în cadrul a 469 de familii de asistenți parentali profesioniști și case de copii de tip familial, iar 3099 sub tutelă/curatelă în familia extinsă sau la alte persoane de încredere.

 

La sfârșitul anului 2019, Guvernul a aprobat o hotărâre care are drept scop îmbunătățirea situației materiale a copiilor plasați în serviciile de tip familial: tutela/curatela, asistența parentală profesională, și casa de copii de tip familial prin majorarea cuantumului indemnizației unice la plasament, în contextul realizării Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020, cu 175,7 lei, de la 3513 lei în anul 2019 la 3688,7 lei în anul 2020, (pentru copiii cu vârsta până la 1 an cu 351, 4 lei, astfel în 2020 aceasta va constitui 7377,4 și copiilor cu vârsta 1-3 ani cu 263, 6 lei și respectiv în anul 2020 indemnizația va constitui 5533,1 lei).

 

La moment, în Registrul de stat al adopțiilor sunt înregistraţi şi luaţi în evidenţă 336 adoptatori, cetățeni ai Republicii Moldova şi 40 adoptatori, cetăţeni străini.

 

Ziua Internaţională a Familiei este marcată anual în Republica Moldova la 15 mai din anul 2010, pentru a sublinia importanţa și rolul familiilor  în societate. Această zi ne oferă un motiv  în plus de a promova valori precum  toleranţa, respectul, împărţirea sarcinilor casnice, concilierea vieții profesionale cu viața de familie şi combaterea tuturor formelor de violenţă în familie.

 

Familiile în dezvoltare este tematica din acest an a Zilei Internaționale a Familiei, cu prilejul celei de a 25-a aniversare a Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing, care este marcată de perioada uneia dintre cele mai provocatoare crize sociale și de sănătate la nivel mondial. Pandemia COVID-19 pune accent pe importanța investițiilor în politici sociale care protejează persoanele și familiile cele mai vulnerabile.

 

 

În contextul celebrării acestei zile semnificative, astăzi are loc seminarul  Concilierea vieții de familie cu cea profesională, în contextul COVID-19”. Evenimentul este organizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Platforma pentru Egalitate de Gen, Gender-Centru. La seminar participă reprezentanții ONG-lor, structurilor de stat, cadre didactice și studenți.

 

 

Anul acesta, 7 968 tătici au beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani și 1 172 au beneficiat de indemnizație paternală.