Măsurile propuse de Guvern pe perioada stării de urgență în sănătate publică, aprobate

Măsurile propuse de Guvern pe perioada stării de urgență în sănătate publică, aprobate

Pe data de 21 mai, Parlamentul a aprobat în două lecturi Proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, înaintat de Guvern.

 

Proiectul stabilește acordarea indemnizației unice în mărime de 16 000 de lei angajaților infectați cu ”COVID-19” din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, instituțiilor și subdiviziunilor medicale subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației Naționale a Penitenciarelor, instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, de asistență medicală urgentă prespitalicească, de asistență medicală primară.

 

Totodată, sporul lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la un salariu de bază, va fi acordat în continuare personalului Agenției Naționale de Sănătate Publică,  instituțiilor și subdiviziunilor medicale subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației Naționale a Penitenciarelor, antrenat nemijlocit în acțiunile de prevenire, control și tratare a infecției. La fel, și  sporul de până la 50%  prevăzut pentru personalul din Centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități, aflate în gestiunea  Agenției Naționale Asistență Socială.

 

Proiectul prevede și condiții pentru asigurarea finanțării stabile a instituțiilor medico-sanitare, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare prestării serviciilor medicale, onorarea obligațiilor față de personalul medical, etc. La fel, sunt incluse prevederi care facilitează procedurile de achiziții publice realizate în contextul prevenirii și controlului infecției COVID-19.

 

De asemenea, în Codul Muncii a fost introdus un capitol nou, IX´ privind prestarea muncii la distanță. Totodată, proiectul prevede modificări la Codul muncii, care reglementează organizarea muncii în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau a stării de urgență în sănătate publică. Angajatorul va putea dispune, în cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii la locul de muncă și în scopul protejării securității și sănătății salariatului, schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă. Totodată, pe perioada declarării stării de urgență, de asediu și de război sau a stării de urgență în sănătate publică, autoritățile competente de gestionarea stării respective, pot dispune pentru unele categorii de salariați, muncă suplimentară, cu depășirea limitelor prevăzute de Cod. La fel, în scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, conducătorul unității va fi în drept să transfere zilele de rapaos/de lucru, în alte zile, după consultarea reprezentanților salariaților. Pentru autoritățile și instituțiile publice, acest drept aparține Guvernului.

 

În luna iunie,”Poșta Moldovei” va asigura distribuirea la domiciliu a pensiilor și alocațiilor sociale de stat, în vederea protejării persoanelor din grupurile de risc, în condițiile situației epidemiologice actuale.

 

Totodată, conform proiectului, gradele de dizabilitate care au expirat în perioada stării de urgență (până la 15 mai) se prelungesc în continuare până la efectuarea expertizării de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă și emiterea deciziei de reîncadrare/neîncadrare în dizabilitate, cu emiterea certificatului respectiv.