Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de marți, 9 iunie 2020, ora 08:00, ședința operativă a serviciilor municipale.

Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. 

Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău.

Ordinea de zi a şedinţei din 9 iunie 2020:

 1.     Raport cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii în masă a infecției COVID-19.

Raportor:Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistență socială și sănătate;

2.     Raport cu privire la acțiunile și măsurile întreprinse în zilele de 7-8 iunie, curent (Paștele Blajinilor).

Raportori:

Ludmila Boțan, șef al Combinatului Servici Funerare;
Lilian Luca, șef adjunct al Direcției de poliție a municipiului Chișinău

3.     Raportul viceprimarilor de ramură pe domeniile pe care le gestionează.

Raportori:

Victor Chironda, viceprimar;
Inga Ionesii, viceprimar;
Ilie Ceban, viceprimar;
Angela Cutasevici, viceprimar;

4.     Raport cu privire la elaborarea planurilor de urbanism și amenajare (elaborarea PUZ-urilor, situația construcțiilor ilegale, numărul actelor permisive eliberate sau anulate, pregătirea actelor normative pentru aprobarea CMC).

Raportor: Svetlana Dogotaru, șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare;

5.     Raport privind desfășurarea lucrărilor curente în sectoare, inclusiv demontarea, demolarea, evacuarea construcțiilor și a instalațiilor ilegale, deblocarea străzilor, precum și starea pasajelor subterane.

Raportori: Pretorii de sector

6.     Raport cu privire la executarea lucrărilor de deratizare și dezinsecție în subsolurile blocurilor locative, combaterea ambroziei și a căpușelor în zonele verzi, precum și lucrările de amenajare a orașului.

Raportori: Serghei Carp, șef al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”;
Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ -comunale și amenajare;

7.     Raport privind desfășurarea lucrărilor de reconstrucție a Stației de epurare a apelor reziduale, precum și acțiunile întreprinse în vederea eliminării mirosului.

Raportor: Anatolie Lichii, director interimar al S.A. „Apă – Canal Chișinău”