Dezbateri publice asupra proiectului Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău

Dezbateri publice asupra proiectului Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău

Primăria municipiului Chișinău informează că marți, 30 iunie 2020, ora 17:00, vor fi organizate dezbateri publice asupra proiectului Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău. Evenimentul se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului Municipal Chișinău și reprezintă ultima rundă de consultări asupra proiectului documentului de politici la nivel municipal privind salubrizarea.  

La dezbateri sunt invitate persoane interesate, reprezentați ai instituțiilor publice și private, consilieri municipali, reprezentanți ai societății civile.

Termenul prevăzut pentru desfășurarea evenimentului este de 1,5 ore.

Prezentarea proiectului va fi de cca 20 minute. Luările de cuvânt pentru fiecare dintre participanți sunt stabilite de până la 5 minute și se vor referi strict la subiectul discutat.

Proiectului Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului și curățeniei pe raza administrativ-teritorială a orașului Chișinău.  

Potrivit Notei Informative a Direcției generale locative-comunale și amenajare, asupra proiectului de decizie, în prezent, subdiviziunea de profil activează în baza unui regulament aprobat în anul 2000, astfel că normele și acțiunile stabilite în document sunt depășite și imposibil de asigurat.

Mai mult, în prevederile Regulamentului existent, nu sunt stabilite responsabilitățile anumitor categorii de subiecți, iar din această cauză este imposibil de a fi aplicate prevederile art. 181, din Codul contravențional al RM. 

De acealaltă parte, noul document de politici privind salubrizarea orașului stabilește activități și reguli adaptate la realitățile actuale. Regulamentul este structurat pe capitole și secțiuni, care se referă la: conceptul și principiile serviciului de salubrizare; activitățile de întreținere a spațiilor publice, pe care trebuie să le respecte operatorii implicați în proces; activitățile și regulile de gestionare a deșeurilor în oraș; responsabilitățile privind asigurarea și menținerea curățeniei pe domeniul public; interdicțiile și sancțiunile pentru nerespectarea regulilor de asigurare și menținere a curățeniei.

Documentul a fost supus anterior consultărilor publice, iar cetățenii și persoanele interesate au avut posibilitatea de a expedia recomandări și propuneri asupra Regulamentului până pe data de 26 iunie 2020, ora 17:00.   

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău” este disponibil pe pagina web oficială: „chisinau.md”, pe platforma guvernamentală: particip.gov.md sau la sediul Direcției generale locativ-comunale și amenajare, str. M. Eminescu, 33.

Participanții la dezbateri sunt chemați să respecte măsurile de igienă privind prevenirea răspândirii COVID-19.