Dezbateri publice asupra proiectului Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi afişaj în municipiul Chișinău

Dezbateri publice asupra proiectului Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi afişaj în municipiul Chișinău

Primăria municipiului Chișinău informează că marți, 7 iulie 2020, ora 15:00, vor fi organizate dezbateri publice asupra proiectului Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi afişaj în municipiul Chișinău.

Evenimentul reprezintă ultima rundă de consultări asupra proiectului documentului de politici la nivel municipal privind amplasaera reclamei în oraș și se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Municipal Chișinău.

Dezbaterile vor fi accesibile și în regim online pe platorma de conferințe Zoom:

https://www.miezdelaborator.wordpress.com,
https://www.facebook.com/MIEZ-810368562374790/ https://www.pinterest.com/MIEZdeLABORATOR/.

La eveniment sunt invitați reprezentați ai companiilor de publicitate, consilieri municipali, reprezentanți ai societății civile. Termenul prevăzut pentru desfășurarea dezbaterilor este de 2 ore.

Prezentarea proiectului va fi de cca 20 minute. Luările de cuvânt pentru fiecare dintre participanți sunt stabilite de până la 5 minute și se vor referi strict la subiectul discutat.

Scopul Regulamentului privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi afişaj în municipiul Chișinău este de a stabili noi reguli şi cerinţe, atât pentru amplasamentele publicitare, cât şi denumirea pentru firme, stabilirea unor zone de publicitate cu specificarea mijloacelor permise în fiecare zonă, revizuirea amplasamentelor publicitare şi a firmelor, sistematizarea, favorizarea implementării tehnologiilor moderne în domeniul respectiv.

Sugestiile și comentariile pe marginea proiectului de decizie  pot fi prezentate pe adresa electronică: aldru.munteanu@gmail.com, persoana de contact Munteanu Alexandru, ana.dabija@gmail.com, persoana de contact Dabija Aneta, pe adresa electronică: dgaurf@cmc.md, la numărul de telefon: (022) 22-81-10, dna Rodica Moşu sau pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.

Participanții la dezbateri sunt chemați să respecte măsurile de igienă privind prevenirea răspândirii COVID-19.