Subiecte abordate în cadrul şedinţei operative organizate în regim online, cu şefii subdiviziunilor teritoriale ale ANSP

Subiecte abordate în cadrul şedinţei operative organizate în regim online, cu şefii subdiviziunilor teritoriale ale ANSP

Subiecte abordate în cadrul şedinţei operative organizate în regim online, cu şefii subdiviziunilor teritoriale ale ANSP:

  1. Situaţia actuală în localităţile din ţară şi acţiunile întreprinse pentru prevenirea riscurilor de inundaţii şi evitarea consecinţelor nefaste asupra stării de sănătate a populaţiei. În acest scop, continuă monitorizarea situației, prin activităţi complexe cu autorităţile publice locale. Specialiştii ANSP întreprind măsuri de sensibilizare a cetăţenilor privind riscurile inundaţiilor şi vin cu recomandări care să nu admită agravarea situaţiei epidemiologice, prin prisma riscurilor pentru sănătatea publică. Pentru a nu admite acumulările de apă și inundarea caselor de locuit, beciurilor, fântânilor de mină, sondelor arteziene, veceurilor de curte etc. este necesară: monitorizarea de către APL a albiei râurilor și râulețelor, mai ales, a celor care traversează localitățile rurale; neadmiterea păstrării și depozitării în afara curților a materialelor de construcție, nutrețurilor; curățarea în totalitate și dezinfecția fântânilor de mină inundate; evitarea consumului apei potabile din fântânile afectate de inundaţii; consumul doar a apei potabile îmbuteliate, unde nu există apeducte; folosirea apei fierte pentru prepararea hranei; efectuarea dezinfecţiei, cu folosirea doar a substanţelor dezinfectate admise de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; neadmiterea în alimentație a produselor și crudităților expuse poluării cu ape murdare; respectarea strictă a regulilor de igienă individuală.

Informaţii privind procedura de dezinfecţie a fântânilor de mină, dar şi alte          recomandări pentru populaţie, le găsiţi aici: https://ansp.md/index.php/recomandari-pe-care-trebuie-sa-le-cunoasca-populatia-in-cazul-inundatiilor/.

  1. Situaţia epidemiologică privind infecţia COVID-19, măsurile de prevenire și reducere a riscului de transmitere în localităţile din ţară, evoluția și tendința procesului epidemiologic în fiecare teritoriu administrativ. În context, a fost reiterată necesitatea respectării cu stricteţe a măsurilor de sănătatea publică. De asemenea, s-a discutat despre activitatea rețelei naționale de laboratoare din cadrul ANSP, în special din Bălţi şi Cahul, cu menţionarea necesităţilor, sarcinilor şi a recomandărilor pentru eficientizarea activităţii acestora.
  2. Aspecte privind desfăşurarea controalelor de specialiștii ANSP abilitați cu drept de control, inclusiv la nivel teritorial, în privinţa persoanelor fizice și juridice care și-au reluat activitatea și sunt pasibile controlului de stat în domeniul sănătății publice cu referire la implementarea măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.
  3. Măsuri de precauţie necesare de a fi întreprinse pentru evitarea efectelor negative ale temperaturilor ridicate(caniculare) asupra sănătăţii populaţiei. Recomandări pentru reducerea efectelor nefaste pentru sănătate asociate cu temperaturile caniculare, pot fi găsite aici: https://ansp.md/index.php/temperaturile-caniculare-fenomene-cu-impact-asupra-sanatatii/