Precizări referitor la activitatea pieței comerciale „AgroEuroMarket” (Delfin) din sectorul Buiucani

Precizări referitor la activitatea pieței comerciale „AgroEuroMarket” (Delfin) din sectorul Buiucani

Primăria municipiului Chișinău vine cu precizări referitor la activitatea pieței comerciale „AgroEuroMarket” (Delfin), după ce în spațiul public au apărut informații eronate privind poziția administrației publice locale la acest subiect. Astfel, precizăm că municipalitatea nu intenționează închiderea pieței. O decizie în acest sens poate lua doar administratorul zonei de comerț.

Poziția Primăriei în raport cu agentul economic vizat se referă strict la necesitatea evacuării gheretelor amplasate ilegal pe trotuarul străzii Alba Iulia, din preajma pieței.

O dispoziție în acest sens a fost semnată miercuri de primarul general, Ion Ceban. Totodată, Pretura Buiucani trebuie să aducă la cunoștința persoanei juridice informația despre necesitatea evacuării pavilioanelor.

Subliniem că municipalitatea nu are pretenții față de măsurile luate de agentul economic privind prevenirea infecției COVID-19 pe teritoriul zonei de comerț sau față de cantitatea de dezinfectanți utilizată la capitolul dat, așa cum s-a vehiculat de către anumiți reprezentanți ai mass media.

„Primăria Chișinău acționează în limita normelor legale și intervine în toate domeniile de competență, dacă se admit abuzuri, ani la rând, de către anumiți operatori economici. În semn de protest, administratorul pieței a decis perceperea de taxe pentru arendă de la comercianții care activează acolo, pentru perioada în care toate piețele din municipiu aveau programul suspendat din cauza pandemiei COVID-19 și chiar să închidă piaţa”, a precizat primarul general.

Cu referire la legalitatea activității pieței de flori de lângă zona comercială „Delfin”, precizăm că, potrivit contractului, terenul cu suprafața de 0,0366 ha a fost transmis în arendă provizorie către S.R.L. „AgroEuroMarket”, pentru amenajarea unei piețe provizorii de flori, fără drept de privatizare, iar termenul de valabilitate al documentului juridic a expirat pe 18.05.2016. Ulterior, în 2016 a fost întocmit procesul verbal de recepție finală, prin care a fost recepționat provizoriu, fără drept de înregistrare la I.P. „Agenția servicii publice”, departamentul Cadastru, centrul comercial compus din 20 de gherete, fapt ce contravine autorizației de construire menționate. 

Conform contractul, arendașul era obligat să elibereze terenul pe cont propriu, la prima indicație a Primăriei municipiului Chișinău, însă acesta nu s-a conformat solicitării autorităților locale.