Datele demografice calitative ajută țările să depășească mai ușor orice criză

Datele demografice calitative ajută țările să depășească mai ușor orice criză

Datele demografice calitative au un rol esențial în gestionarea crizelor, inclusiv criza cauzată de COVID-19. Datorită ajustării statisticii naționale la practicile internaționale, Republica Moldova a prezentat recent cele mai calitative statistici privind numărul populației, care este în scădere din cauza migrației.

Acestea sunt doar câteva dintre concluziile formulate în cadrul discuției ”Perspectiva populației Republicii Moldova pentru anul 2020”, organizată în ajunul Zilei Mondiale a Populației, marcată la 11 iulie. Evenimentul a fost organizat și în contextul celei de-a 75-a aniversări a Organizației Națiunilor Unite, care a lansat o conversație globală cu privire la viitorul pe care ni-l dorim, iar unul dintre subiecte se referă la transformările demografice și impactul lor.

La discuții au participat experți, reprezentanți ai autorităților centrale, ai organizațiilor internaționale și societății civile.

În debutul discuțiilor, Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA Moldova și partenerii evenimentului au subliniat importanța datelor statistice de calitate pentru elaborarea politicilor, apreciind eforturile Biroului Național de Statistică în acest sens.

”Evoluțiile globale și regionale nu sunt posibile fără date de calitate. Statisticile furnizează dovezi cantitative pentru formularea politicilor de către Guvern, evaluând, în același timp, eficacitatea acțiunilor întreprinse, pentru a lua în considerare drepturile și nevoile fiecărei persoane”, a menționat Nigina Abaszada. 

“Elveția s-a angajat să sprijine sistemele statistice la nivel global și Republica Moldova nu este o excepție. Suportul nostru în acest domeniu a început acum câțiva ani și a culminat cu publicarea anul trecut de către Biroul Național de Statistică a primelor date credibile despre populație din anul 1989. Vom susține în continuare acest domeniu, deoarece înțelegem importanța strategică a datelor statistice pentru dezvoltarea unei țări” a menționat, Directoarea Biroului de Cooperare al Elveției, Caroline Tissot.  

Secretarul de Stat, Nelea Rusu: ”Dinamica și evoluția populației face parte din agenda 2030 privind dezvoltarea durabilă, fiind axată pe politici conforme care să reflecte realitățile și necesitățile populației și să asigure un progres sustenabil prin investiții în capitalul uman. Este foarte important  în acest domeniu să oferim atenție sporită generării, colectării și folosirii datelor  calitative  și  cantitative, dezagregate pe vârstă, sex, criterii de vulnerabilitate socială. Prioritățile Guvernului Republicii Moldova constau în îmbunătățirea disponibilității și calității datelor despre populație pentru a  fi  incluse la elaborarea și implementarea politicilor, precum și la monitorizarea  progreselor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”.

În conformitate cu angajamentele internaționale și interesele naționale, Republica Moldova are trasate mai multe priorități în domeniul populației:

1. Îmbunătățirea disponibilității, fiabilității, calității și utilizării datelor despre populație pentru elaborarea și implementarea politicilor, precum și pentru monitorizarea progresului ODD;

2. Asigurarea accesului la servicii de sănătate reproductivă de înaltă calitate, reconcilierii vieții de familie cu cea profesională, egalității de gen pe piața muncii, în special prin extinderea serviciilor de educație preșcolară;

3. Asigurarea accesului la servicii medicale de calitate și promovarea modului sănătos de viață este prioritar creșterea speranței de viață,;

4. Asigurarea oportunităților pentru tineri în țară și promovarea migrației circulare și asigurarea reintegrării cetățenilor reîntorși;

6. Implementarea Foii de parcurs pentru îmbătrânire activă pe baza planurilor sale de acțiune, pentru a asigura un trai decent, îmbătrânire sănătoasă și activă pentru persoanele în vârstă reprezintă un alt aspect important în acest sens.

Totodată, la etapa actuală, este prioritară protecția populației, în special vârstnicii și grupurile vulnerabile, în perioada de criză pandemică.

În cadrul acțiunii lansate de Fondul ONU pentru Populație în Moldova în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 300 de persoane în vârstă de peste 65 de ani din Republica Moldova au primit pachete cu produse igienice și alimentare de primă necesitate în ajunul sărbătorilor de Paște.

Totodată, tinerii voluntari ale Centrelor de tineret și ai Rețelei Naționale a Consiliilor Locale a Tinerilor, au comunicat cu persoanele în vârstă, la telefon, pentru a le informa despre măsurile de protecție împotriva la COVID-19 și le-au susținut emoțional în perioada de izolare socială. Tinerii au fost instruiți în acest sens de către psihologi cu experiență din Republica Moldova. Astfel de inițiative produc, totodată și schimbul de experiență între generații, se educă toleranța și se combate discriminarea în bază de vârstă.

Asistența socială s-a implicat activ în susținerea persoanelor vîrstnice prin asigurarea cu produse alimentare sau medicamente la domiciliu, suport în pregătirea bucatelor sau a necesităților personale. În total, 1028 asistenți sociali și 1893 lucrători sociali au oferit suport vârstnicilor și persoanelor nevoiașe.

Recent, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a lansat Concursul de selectare a organizațiilor neguvernamentale pentru organizarea acțiunilor de suport vârstnicilor în situaţii excepţionale, inclusiv în perioada pandemiei COVID -19.

Evenimentul a fost organizat de Fondul ONU pentru Populație în parteneriat cu Agenţia Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, Oficiul Coordonatorului Rezident ONU, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Biroul Național de Statistică.