Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de luni, 03 august 2020, ora 08:00, ședința operativă a serviciilor municipale.

Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. 

Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău.

Ordinea de zi a şedinţei din 03 august 2020:

 1.     Raport cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii infecției COVID-19 în rândul populației municipiului.

Raportor: Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistență socială și sănătate

2.     Raportul viceprimarilor de ramură pe domeniile pe care le gestionează.

Raportori: Angela Cutasevici, viceprimar; 
Inga Ionesii, viceprimar;
Ilie Ceban, viceprimar;
Victor Chironda, viceprimar

 3.     Raport cu privire la elaborarea planurilor de urbanism și amenajare (elaborarea PUZ-urilor, situația construcțiilor ilegale, numărul actelor permisive eliberate sau anulate, perfectarea actelor normative în vederea aprobării de către CMC).

Raportor: Svetlana Dogotaru, șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

4.     Raport cu privire la executarea solicitărilor parvenite de la cetățeni pe portarul eu.chișinău.md.

Raportori: Adrian Talmaci, secretar interimar al CMC;
Pretorii de sector

5.     Raport cu privire la executarea lucrărilor de deratizare și dezinsecție în subsolurile blocurilor locative, combaterea ambroziei și a căpușelor în zonele verzi, precum și lucrările de amenajare a orașului.

Raportori: Serghei Carp, șef al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”;
Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ -comunale și amenajare

6.     Raport cu privire la desfășurarea lucrărilor de curățare a albiei râului Bâc.

Raportor: Tudor Gîrbu, consilier al primarului general

7.     Raport privind desfășurarea lucrărilor de reconstrucție a Stației de epurare a apelor reziduale, precum și acțiunile întreprinse în vederea eliminării mirosului.

Raportor: Anatolie Lichii, director interimar al S.A. „Apă – Canal Chișinău”