Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de luni, 17 august 2020, ora 08:00, ședința operativă a serviciilor municipale.

Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. 

Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău. 

Ordinea de zi a şedinţei din 17 august 2020:

1.     Raport cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii infecției COVID-19 în rândul populației municipiului.

Raportor: Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistență socială și sănătate

2.     Raportul viceprimarilor de ramură pe domeniile pe care le gestionează.

Raportori: Angela Cutasevici, viceprimar;

Inga Ionesii, viceprimar;

Ilie Ceban, viceprimar;

Victor Chironda, viceprimar

3.     Raport cu privire la executarea solicitărilor parvenite de la cetățeni prin intermediul platformei „eu.chisinau.md”.

Raportor: Adrian Talmaci, secretar interimar al Consiliului municipal Chișinău

4.     Raport cu privire la combaterea ambroziei, precum și lucrările de amenajare a orașului.

Raportori: Serghei Carp, șef al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”,

Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ -comunale și amenajare

5.     Raport cu privire la desfășurarea lucrărilor de curățare a albiei râului Bâc.

Raportor: Tudor Gîrbu, consilier al primarului general

6.     Raport cu privire la desfășurarea lucrărilor de reconstrucție a Stației de epurare a apelor reziduale, precum și acțiunile întreprinse în vederea eliminării mirosului.

Raportor: Anatolie Lichii, director interimar al S.A. „Apă – Canal Chișinău”