Premii Naționale pentru medici

Premii Naționale pentru medici

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de Guvern, lista câștigătorilor Premiului Național. În acest an vor fi acordate 14 premii naționale persoanelor și colectivelor care s-au distins prin realizări remarcabile în domeniile de activitate, dintre acestea 6 sistemului medical.

De înalta distincţie naţională se vor învrednici: Colectivul „Centrului COVID-19 Chișinău”, pentru responsabilitatea majoră în gestionarea răspunsului socio-medical la pandemia COVID-19, colectivului Asociației Medicale Teritoriale Buiucani, pentru prestarea serviciilor de înaltă calitate în condiții de siguranță și promovarea modului sănătos de viață, colectivului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, pentru perseverență în activitate și pentru lupta cu infecția COVID-19.

De asemenea, cu Premiul Naţional-2020 vor fi distinși autorii lucrărilor: „Abordări inovative în managementul pacienților critici Covid-19 spitalizați în Institutul de Medicină Urgentă”- Belîi Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Ciocanu Mihail, doctor habilitat în științe medicale; „Biotehnologii inovative în profilaxia și ameliorarea sănătății populației”- printre care doctorul habilitat în științe medicale, profesorul universitar Mereuță Ion, Carauș Vladimir, doctor în științe biologice, cercetător științific superior, Strutinschi Tudor, doctor habilitat în științe biologice și alții.

Distincția va fi acordată și pentru ciclul de lucrări științifice „Contribuții la diagnosticul, tratamentul și instituirea unui management clinic eficient în bolile infecțioase emergente” realizată de Holban Tiberiu, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Pântea Victor, profesor consultant, doctor habilitat în științe medicale, Plăcintă Gheorghe, conferențiar universitar, doctor habilitat în științe medicale, Rusu Galina, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, Bîrca Ludmila, conferențiar cercetător, doctor în științe medicale, Iarovoi Liviu, conferențiar universitar, doctor în științe medicale.

Premiul Național se acordă anual de Guvern în semn de recunoștință și gratitudine pentru rezultate remarcabile ce au contribuit substanțial la promovarea imaginii țării pe plan internațional și au avut un impact considerabil asupra progresului științific.