Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de luni, 24 august 2020, ora 08:00, ședința operativă a serviciilor municipale.

Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. 

Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău.

Ordinea de zi a şedinţei din 14 august 2020:

1.    Raport cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii infecției COVID-19 în rândul populației municipiului.
Raportor: Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistență socială și sănătate.

2.    Raport cu privire la situația de la Stația de epurare și măsurile întreprinse privind eliminarea mirosului neplăcut.
Raportor: Anatolie Lichii, director interimar al S.A. „Apă – Canal Chișinău”.

3.    Raportul viceprimarilor de ramură pe domeniile pe care le gestionează.

Raportori: Angela Cutasevici, viceprimar; Inga Ionesii, viceprimar; Ilie Ceban, viceprimar; Victor Chironda, viceprimar.

4.    Raport cu privire la evidența materialelor (pavajului și bordurilor) decapate în rezultatul reparației trotuarelor pe străzile Pușkin-Bodoni.
Raportor: Vladimer Roșca, șeful interimar al Întreprinderii Municipale Direcția Construcții Capitale.

5.    Raport cu privire la desfășurarea lucrărilor de curățare a albiei râului Bâc. Raportor: Tudor Gîrbu, consilier al primarului general.

6.    Raport cu privire la combaterea ambroziei, precum și lucrările de amenajare a orașului.
Raportori: Serghei Carp, șef al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ -comunale și amenajare.