În unitățile teritorial-administrative cu grad de alertă “Cod Roșu” a fost instituită starea de urgență în sănătate publică

În unitățile teritorial-administrative cu grad de alertă “Cod Roșu” a fost instituită starea de urgență în sănătate publică

În cadrul ședinței Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică din 28 septembrie s-a decis instituirea, începând cu 1 octombrie 2020, a stării de urgență în sănătate publică în unitățile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod  Roșu”.

Gradele de alertă corespunzătoare nivelului de risc al transmiterii virusului Covid-19 sunt atribuite la nivel teritorial, în dependență de mai mulți indicatori, care sunt calculați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică o dată la 14 zile. În baza acestora, Comisiile teritoriale de sănătate publică stabilesc măsurile de sănătate publică corespunzătoare gradului de alertă din teritoriul administrativ gestionat.

Pragurile de alertă permit categorisirea nivelurilor de alertă și reprezintă temei pentru implementarea măsurilor de sănătate publică.

Înăsprirea sau relaxarea măsurilor de sănătate publică ce vizează activitatea instituțiilor de învățământ, instituțiilor medico-sanitare, instituțiilor de prestare a serviciilor publice, instituțiilor de ordine publică, a agenților economici, birourilor electorale și a secțiilor de votare, vor fi coordonate în prealabil cu Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.

Rămân în vigoare măsurile generale de control și combatere a infecției COVID–19:

-Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane;

-Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice;

-Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu  excepția: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță; deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amânată; deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate;

-Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement;

-Interzicerea desfășurării activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta cinematografelor.

Pentru mai multe detalii privind indicatorii, pragurile de alertă și nivelurile de risc de ajustare a măsurilor de prevenire, răspuns și control la nivel de teritoriu administrativ accesați pag. 11 din Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19). Versiunea 2.