Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Şedinţa operativă a serviciilor Primăriei Chişinău, desfășurată în regim online

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de luni, 12 octombrie, ora 08:30, ședința operativă a serviciilor municipale.

Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. 

Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău.

Ordinea de zi a şedinţei din 12 octombrie 2020:

 1. Raport cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii infecției COVID-19 în rândul populației municipiului.

Raportor: Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistență socială și sănătate

 2. Raportul viceprimarilor de ramură pe domeniile pe care le gestionează.

Raportori: Angela Cutasevici, viceprimar;

Inga Ionesii, viceprimar;

Ilie Ceban, viceprimar;

Victor Chironda, viceprimar.

3. Raport privind situația de la Stația de epurare a apelor reziduale.

Raportor: Anatolie Lichii, director interimar al S.A. „Apă – Canal Chișinău”

4. Raport cu privire la desfășurarea lucrărilor de curățare a albiei râului Bâc.

Raportor: Tudor Gîrbu, consilier al primarului general

5. Raport cu privire la lucrările de curățare a arborilor în capitală.

Raportor: Serghei Carp, șef al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

6. Raport cu privire la desfășurarea proiectelor investiționale în localitățile din componența municipiului Chișinău.

Raportor: Tudor Gîrbu, consilier al primarului general