Ședinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Ședinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

La 20 octombrie 2020, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Știinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 26 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 15 membri. Au fost examinate şi aprobate un şir de subiecte ce ţin de rezultatele cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2020 în cadrul proiectului de stat „Studierea rezistenţei bacililor gramnegativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile, sistemului naţional de supraveghere antimicrobiană”. A fost examinată realizarea planului de cercetări efectuat în cadrul tezei de doctorat, specialitatea 331.02. Igienă „Evaluarea igienică a impactului borului asupra stării de sănătate a populaţiei”. De asemenea, au fost examinate proiectul Ghidului practic „Măsuri de prevenire a infecţiei COVID-19 la întreprinderile de procesare a cărnii”; proiectul Ghidului practic „Metodologie privind organizarea activităţilor de comunicare şi informare în prevenirea intoxicaţiilor acute exogene de etiologie chimică” şi alte chestiuni.

Astfel, dna Olga Burduniuc, dr.şt.med., conf.cerc., director de proiect, a prezentat rezultatele cercetărilor realizate în cadrul proiectului de stat „Studierea rezistenţei bacililor gramnegativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile sistemului naţional de supraveghere antimicrobiană” pe parcursul anului 2020. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat importanţa problemei abordate, realizarea obiectivelor trasate pentru anul curent şi valoarea aplicativă a rezultatelor cercetărilor. Cercetările continuă. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost adoptate prin vot unanim.

Dna Maria-Victoria Racu, doctorand, anul I, studii cu frecvenţă redusă, a prezentat rezultatele realizate în primul an de doctorat în cadrul tezei de doctorat „Evaluarea igienică a impactului borului asupra stării de sănătate a populaţiei”, specialitatea – 331.02. Igienă. Consiliu ştiinţific a aprobat rezultatele primului an de doctorat prin vot unanim.

Dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., a prezentat audienţei proiectul Ghidului practic „Măsuri de prevenire a infecţiei COVID-19 la întreprinderile de procesare a cărnii”, autori: Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., Grigore Friptuleac, dr.hab.şt.med., profesor consultant la Disciplina de Igienă a USMF „Nicolae Testemiţanu”; Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., profesor universitar, şef Direcţie Cercetare şi inovare în domeniul sănătăţii publice; referenţi: dna Victoria Bucov, dr.hab.şt.med., prof.cerc., dl Victor Meşină, dr.şt.med., conf. univ., USMF „N.Testemiţanu”, dl Sergiu Grădinaru, preşedintele Patronatului Întreprinderilor Industriei Prelucrătoare de Carne. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim ghidul practic şi a recomandat prezentarea lui spre examinare la următoarea etapă şi editare.

Dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., a prezentat audienţei proiectul Ghidului practic „Metodologie privind organizarea activităţilor de comunicare şi informare în prevenirea intoxicaţiilor acute exogene de etiologie chimică”, autori: Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., şef Direcţie Protecţia Sănătăţii Publice; Tatiana Manceva, medic igienist, doctorandă, ANSP; Kristina Stîncă, medic igienist, ANSP; referenţi: dl Victor Mesină, dr.şt.med., conferenţiar universitar, Disciplina Igienă, Departamentul Medicină Prventivă a USMF „Nicolae Testemiţanu”; dna Natalia Silitrari, şef Direcţie promovarea sănătăţii, ANSP. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim ghidul practic şi a recomandat prezentarea lui spre examinare la următoarea etapă şi editare.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media