Consiliul municipal Chișinău a votat marți modificări la buget, inclusiv alocare de surse pentru finalizarea proiectelor investiționale desfășurate de către preturi și de primăriile suburbane

Consiliul municipal Chișinău a votat marți modificări la buget, inclusiv alocare de surse pentru finalizarea proiectelor investiționale desfășurate de către preturi și de primăriile suburbane

Consiliul municipal Chișinău a aprobat marți modificarea bugetului capitalei pentru anul curent. Raportorul asupra proiectului de decizie, Olga Ursu, șefa Cabinetului Primarului General, a precizat că necesitatea ajustărilor bugetare vine din cauza modificării în luna mai, a.c., a anumitor taxe locale, din cauza impactului pandemiei COVID-19, când mai mulți agenți economici și-au sistat activitatea.

Astfel, acumulările la buget au scăzut cu 28 milioane de lei, respectiv, partea de venituri din taxele locale se micșorează cu suma respectivă.

De asemenea, a fost ajustată poziția de venituri de la vânzarea terenurilor, proprietate  municipală, prin micșorarea acesteia cu 95 milioane, până la suma de 103 milioane de lei.

Cât privește partea de cheltuieli, principalele modificări se referă la majorarea sumei pentru preturi, la capitolul amenajarea teritoriului, precum și pentru alte proiecte investiționale. De asemenea, au fost majorate cheltuielile pentru suburbii, în sumă totală de 2,8 milioane lei, pentru finalizarea proiectelor de infrastructură, cu finanțare din bugetul municipal. 

Alte modificări la partea de cheltuieli se referă la alocarea a 995 mii lei pentru achitarea lucrărilor pentru reconstrucția scării de granit din Parcul „Valea Morilor”, din cauza variației cursului valutar pentru lucrările finanțate din surse externe. Totodată, s-a decis alocarea suplimentară a 1 milion de lei Î.M. „Direcția Construcții Capitale” pentru servicii de expertizare a tuturor lucrărilor de investiții realizate în municipiu pe parcursul anului 2020.

Conform situației la data de 19 noiembrie 2020, partea de venituri a bugetului municipal a fost executată în sumă de cca 3,64 miliarde de lei, ceea ce constituie 81,2% din prevederile planului precizat. De asemenea, partea de cheltuieli a fost executată la nivel de 74,1%, fiind executate cheltuieli în valoare de cca 3,66 miliarde de lei. Ponderea cheltuielilor executate din contul transferurilor de la bugetul de stat constituie 57% sau 2,076 miliarde de lei.