Măsuri de prevenire şi control al infecției COVID-19 aprobate de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

Măsuri de prevenire şi control al infecției COVID-19 aprobate de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

La 27 noiembrie, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP) a declarat stare de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 30 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021, fiind aprobate noi măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19,  în legătură cu creșterea numărului de cazuri noi confirmate la nivel național.

Conform Hotărârii CNESP, din 28 noiembrie, va fi interzisă activitatea cluburilor de noapte şi a ringurilor de dans, iar din 30 noiembrie, va fi interzisă deservirea clienților în unitățile de alimentație publică (restaurante, baruri, cantine, cafenele) în intervalul orar 22.00-07.00.

În perioada stării de urgență în sănătate publică, va fi interzisă organizarea și desfășurarea conferințelor științifice, competițiilor sportive, olimpiadelor cu prezența fizică a persoanelor, precum și desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură.

La fel, în continuare se restricționează aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță, deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare, asistență medicală, ce nu poate fi amânată sau alte motive justificate, precum și aflarea pe terenurile de joacă pentru copii, terenurile sportive, parcurile de distracții și zonele de agrement.

Totodată, toate autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:

-respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
-respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
-respectarea regulilor de igienă respiratorie;
-respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;
-respectarea de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;
-monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
-purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice (de uz comun) deschise și închise, în special în transportul public. Masca trebuie să acopere gura și nasul.

Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, întrunirilor/reunirilor în grup, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică. Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.

De asemenea, se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter unic,  în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică.

CNESP a aprobat, în cadrul ședinței, inclusiv măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Astfel, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va stabili lista țărilor cu risc epidemiologic sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roșii și verzi, care va fi publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și se va actualiza  o dată la 14 zile, în ziua de vineri (va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare).

Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă roșie cu unele excepții, indicate la pct. 7.4 al Hotărârii CNESP nr. 35 din 27 noiembrie 2020.

Totodată, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și vin direct sau în tranzit din  țări clasificate ca zonă roșie vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate, cu unele excepții, indicate la pct. 7.6 al Hotărârii CNESP nr. 35 din 27 noiembrie 2020.