(LIVE) Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, desfășurată în regim online

(LIVE) Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, desfășurată în regim online

Primarul general, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de luni, 07 decembrie 2020, ora 08:30, ședința operativă a serviciilor municipale.

Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom.

Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei Chișinău.

Ordinea de zi a şedinţei din 07 decembrie 2020:

1. Raport cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii infecției COVID-19 în rândul populației municipiului Chișinău.

Raportor: Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistență socială și sănătate

2. Raport cu privire la menținerea ordinii publice.

Raportor: Lilian Luca, Șef adjunct al Direcției de Poliție a mun. Chișinău

3. Raport despre pregătirea serviciilor municipale pentru intervenția pe vreme de ninsoare și lapoviță. 

Raportori:  
Sergiu Tomiță, administrator al Î.M. Regia „Exdrupo”;
Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ -comunale și amenajare;
Serghei Carp, șef al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

4. Raportul viceprimarilor de ramură pe domeniile pe care le gestionează.

Raportori: Angela Cutasevici, viceprimar;
Inga Ionesii, viceprimar;
Ilie Ceban, viceprimar;
Victor Chironda, viceprimar

5. Raport cu privire la rezultatele lucrărilor de curățare a canalizării pluviale și grilajelor de captare a apelor.

Raportor: Sergiu Tomiță, administrator al Î.M. Regia „Exdrupo”

6. Raport privind situația de la Stația de epurare a apelor reziduale.

Raportor: Anatolie Lichii, director interimar al S.A. „Apă – Canal Chișinău”

7. Raport cu privire la desfășurarea lucrărilor de curățare și plantare a arborilor în capitală.

Raportor: Serghei Carp, șef al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”