ANUNȚ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectelor de decizie privind punerea în aplicare a taxelor locale și aprobarea bugetului municipal Chişinău pentru anul 2021

ANUNȚ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectelor de decizie privind punerea în aplicare a taxelor locale și aprobarea bugetului municipal Chişinău pentru anul 2021

În baza prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Primăria municipiului Chișinău organizează dezbateri publice asupra următoarelor proiecte de decizie:

1. Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”

2. Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021”

Întru prevenirea și diminuarea răspândirii virusului COVID-19 evenimentul va fi organizat în regim online, joi, 17 decembrie 2020, ora 09.00, prin intermediul platformei de conferințe ZOOM. ID ZOOMhttps://us02web.zoom.us/j/503844773?pwd=NURJdVpCdEtZT3U1ejQ3UTgvc2UxZz09

La dezbateri sunt invitate toate persoanele interesate, reprezentanții societății civile.

Menționăm că, proiectele au fost supuse consultărilor publice pe pagina oficială www.chisinau.md și platforma guvernamentală particip.gov.md, prin ședințe în regim online, prin demersuri scrise și recomandări.

Proiectele de decizii supuse consultărilor publice și materialele aferente sunt disponibile pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău  – www.chisinau.md, la modulul Consultări publice (1. Taxele Locale 2021 2. Bugetul municipal 2021). 

Persoană de contact: Zinaida Jaloba, email: zinaida.jaloba.dgf@cmc.md.