Ședința de lucru on-line a specialiștilor din Direcția Protecția Sănătății Publice

Ședința de lucru on-line a specialiștilor din Direcția Protecția Sănătății Publice

La data de 18 decembrie curent, în incinta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), și-a desfășurat lucrările ședința de lucru on-line a specialiștilor din cadrul Direcției Protecţia  Sănătății Publice. Scopul întrunirii a fost fortificarea activităţilor de interacțiune și conlucrare a subdiviziunilor teritoriale cu subdiviziunile centrale  ale ANSP.

La eveniment a participat directorul interimar dl Vasile Guștiuc, șeful Direcției Protecția Sănătății Publice, dl Iurie Pînzaru și specialiștii de la nivel național și cei ai subdiviziunilor teritoriale din cadrul Centrelor de Sănătate Publică responsabili pentru coordonarea activităţii în domeniu.

În cadrul ședinței, specialiștii în domeniu au abordat cele mai importante subiecte ce ţin de modificările efectuate în F-18 și pregătirea pentru prezentarea rapoartelor de activitate pentru 2021, rezultatele pregătirii instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal pentru anii de studii 2020-2021, despre realizarea ordinului ANSP nr.84 din 29.07.2020 ”Cu privire la crearea bazei de date Registrul privind „Evidența surselor  de alimentație cu apă potabilă”, implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, implementarea ordinului MSMPS cu privire la notificarea,  cercetarea  și evidența cazurilor de  intoxicaţii cu ciuperci în Republica Moldova, armonizarea actelor legislative și normative la directivele Uniunii Europene, implementarea și aplicarea Ghidului practic Coronavirus: ”Managementul riscurilor Covid-19 la locul de muncă”, au fost discutate activitățile planificate pentru anul 2021 în Direcție și subdiviziunile Protecția Sănătății Publice din CSP.

De asemenea, au fost discutate diverse aspecte legate de activitățile cotidiene ca de exemplu: examinarea petițiilor, inclusiv petițiilor cu incomodități create de zgomot, examinarea schemelor de amplasare, modul de prezentare a notelor informative pentru anul 2020.

La finalizarea evenimentului, au urmat dezbateri și discuții privind identificarea necesităților și aplicarea soluțiilor pentru îmbunătățirea activității în domeniul protecției sănătății publice prin implementarea prevederilor actelor normative, executarea ordinelor, dispozițiilor MSMPS și ANSP, coordonarea și derularea programelor de sănătate publică în domeniul de competență, cooperarea intersectorială, inclusiv cu autoritățile locale.

Serviciul informare și comunicare cu mass – media 022 574-642