Conferință online cu genericul „Structura de Management al Calității – prezent și perspective”

Conferință online cu genericul „Structura de Management al Calității – prezent și perspective”

Structura de Management al Calității – prezent și perspectivea fost genericul Conferinței organizate online, cu suportul Biroului de țară al Organizației Mondiale a Sănătății, în perioada 22-23 decembrie curent, de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale și Asociația Experţilor în Evaluare și Acreditare în Domeniul Sănătății din Republica Moldova.

La Conferință au participat reprezentanți ai mai multor autorități naționale atât din sectorul public, cât și din cel privat, precum conducători ai instituțiilor medico-sanitare spitalicești, președinți ai Consiliilor Calității din spitale de diferit nivel (republican, municipal, raional), șefi de secții, medici.

O sesiune din cadrul Conferinței a vizat nemijlocit experiența spitalelor pilot în care, începând cu 02.01.2020, a fost instituită Structura de Management al Calității serviciilor medicale, drept subdiviziune de coordonare și consolidare a procesului de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor medicale acordate în cadrul instituţiei.

Totodată, colegii din cadrul instituțiilor medicale private au împărtășit experiența lor, activitățile realizate de către Structura de Management al Calității la capitolul: Siguranță și calitate a serviciilor în perioada pandemiei COVID-19. (Experiența Spitalului Internațional „Medpark”).

De asemenea, în cadrul evenimentului, au fost abordate și alte subiecte în contextul provocărilor cauzate de pandemia COVID-19 precum:

  • Managementul calității serviciilor de sănătate în contextul pandemiei COVID-19
  • Particularitățile managementului organizatoric al pacienților cu TB în contextul pandemiei COVID-19
  • Managementul de reabilitare medicală a persoanelor cu infecția COVID-19
  • Intervenția de sănătatea mintală în contextul pandemiei COVID-1
  • Particularitățile procedurii de evaluare și acreditare în perioada pandemiei COVID-19

Conferința a constituit o platformă benefică pentru discuții și schimb de experiențe, preluare a bunelor practici în vederea îmbunătățirii accesului populației la servicii calitative și sigure, prin consolidarea și dezvoltarea funcționalității sistemului de management al calității în spitale, inițiativă lansată de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale la care au aderat încă 9 spitale din țară.