Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pe parcursul trimestrul IV al anului 2020

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2020, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate 2493 de controale. Din numărul total al acestora, 746 au fost realizate în mod planificat (conform Planului controalelor de stat aprobat pentru anul 2020), cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare și 1747 în mod inopinat, inclusiv 1056 (60,4 %) din ele cu scopul eliberării actelor permisive și 59 (3.37%) cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări înregistrate în adresa ANSP și 632 de controale la indicația conducerii ANSP (tematice).

În perioada respectivă, în conformitate cu Dispoziția ANSP nr. 62-d, din 03.06.2020, de către CSP teritoriale au fost efectuate controale inopinate persoanelor fizice și juridice în scopul verificării implementării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 la obiectivele care și-au reluat activitate.

În rezultatul controalelor, de către subdiviziunile ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 289 de prescripții sanitare; au fost întocmite 277 de procese-verbale de contravenție administrativă și emise 251 decizii de aplicare a amenzilor (în sumă de 244050 lei). La fel, pentru încălcări majore ale legislației în domeniul sănătății publice au fost emise 17 Hotărâri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor juridice și fizice ce țin de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 53 de activități de sensibilizare a agenților economici și populației în întregime prin desfășurarea diverselor seminare, mese rotunde, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, etc. În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 107 note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de ameliorare a situației.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580