Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, desfășurată în regim online

Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, desfășurată în regim online

Primarul general, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de marți, 09 martie 2021, ora 08:30, ședința operativă a serviciilor municipale.

Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Chișinău.

Ordinea de zi a şedinţei din 09 martie 2021:

1. Raport cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii infecției COVID-19 în rândul populației municipiului Chișinău.

Raportor: Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistență socială și sănătate

2. Raport cu privire la întreținerea drumurilor publice.

Raportor: Sergiu Tomiță, administrator al Î.M. Regia „Exdrupo”

3. Raport cu privire la menținerea ordinii publice.

Raportor: Lilian Luca, șef – adjunct al Direcției de Poliție a mun. Chișinău

4.  Raport cu privire la organizarea activităților de salubrizare a orașului.

Raportor: Serghei Carp, șef al Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”

Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare;

5. Raport cu privire la serviciul de evacuare a deșeurilor menajere din capitală.

Raportor: Dumitru Vulpe, șef – interimar al Î.M. Regia „Autosalubritate”

6. Raport cu privire la studiile de fezabilitate privind Parteneriatele Publice Private.

Raportor: Roman Vitiuc, șef al Direcției generale economie, comerț și turism

7. Raport cu privire la sesizările recepționate prin intermediul platformei electronice EU.CHISINAU.md.

Raportor: Adrian Talmaci, secretar interimar al Consiliului municipal Chișinău