Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, desfășurată în regim online (VIDEO)

Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, desfășurată în regim online (VIDEO)

Primarul General, Ion Ceban, convoacă pentru ziua de luni, 05 aprilie 2021, ora 08:30, ședința operativă a serviciilor municipale.

Ședința se va desfășura prin intermediul platformei de conferințe Zoom. Sesiunea va fi înregistrată și plasată pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Chișinău.

Ordinea de zi a şedinţei din 05 aprilie 2021:

1. Raport cu privire la măsurile întreprinse în vederea prevenirii infecției COVID-19 în rândul populației municipiului Chișinău.
Raportor: Tatiana Bucearschi, șef al Direcției generale asistență socială și sănătate

2. Raport cu privire la menținerea ordinii publice.
Raportor: Lilian Luca, șef – adjunct al Direcției de Poliție a mun. Chișinău

3. Raport cu privire la întreținerea drumurilor publice.
Raportor: Sergiu Tomiță, administrator al Î.M. Regia „Exdrupo”

4.  Raport cu privire la organizarea activităților de salubrizare a orașului.
Raportor: Serghei Carp, șef al Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”
Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare;

5. Raportul viceprimarilor de ramură pe domeniile pe care le gestionează. 

Raportori:
Angela Cutasevici, viceprimar;
Inga Ionesii, viceprimar;
Ilie Ceban, viceprimar;
Victor Chironda, viceprimar

6. Raport cu privire la serviciul de evacuare a deșeurilor menajere din capitală.
Raportor: Dumitru Vulpe, șef – interimar al Î.M. Regia „Autosalubritate”

7. Raport cu privire la sesizările recepționate prin intermediul platformei electronice EU.CHISINAU.md.
Raportor: Adrian Talmaci, secretar interimar al Consiliului municipal Chișinău