MSMPS a desemnat câștigătorii Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2021

MSMPS a desemnat câștigătorii Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2021

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a desemnat 7 organizații nonguvernamentale câștigătoare a Programului de Granturi mici, ediția 2021, dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova.

La concurs au participat 21 organizații nonguvernamentale care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii în domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional. Organizațiile au prezentat la concurs proiecte care au avut drept scop elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategiilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii, promovarea participativă a vârstnicilor prin implementarea programelor de instruire în artizanat și a activităților social – culturale în mediul rural, implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat şi dialog intergenerațional.

În urma examinării și evaluării dosarelor, Comisia de examinare a decis acordarea granturilor următoarelor Asociații Obștești:

Fundaţia Filantropică “Open Gates”, mun. Chişinău, care prin intermediul proiectului “Renașterea meșteșugurilor tradiționale în ateliere de cusut şi împletit” își propune implicarea vârstnicilor activi în câmpul de muncă, crearea mediului de comunicare intergenerațională, îmbunătățirea stării psiho-emoționale a pensionarilor activi, prin crearea micilor ateliere de cusut în cadrul Centrelor de Plasament Temporar pentru copii.

АО „Aripile Dumbravei”, s. Voloviţa, r-nul Soroca, în cadrul proiectului „Cărunții cu suflete tinere” are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieții pentru 140 de vârstnici din comuna Volovița prin promovarea modului activ de viață, facilitarea integrării sociale și consolidarea dialogului intergenerațional.

AO “Şolcaniţa”, s. Şolcani, r-nul Soroca, prin implementarea proiectului “Îmbătrânire activă și creativă” îşi propune promovarea conceptului îmbătrânirii active în comuna Șolcani și crearea mediului favorabil pentru acordarea susținerii persoanelor în etate în situații excepționale, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19.

AO “Plai”, s. Viişoara, r-nul Edineţ, prin prisma proiectului “Mă simt bine știind că sunt util” își propune să îmbunătățească calitatea vieții pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate din satul Viișoara, să promoveze inovarea socială și viața activă prin crearea mediului de comunicare intergenerațional și integrarea în societate.

AO “ANEASM”, mun. Chişinău, în contextul implementării proiectului “Centrul de meșteșuguri tradiționale “Făuritorii neamului” are drept scop implicarea persoanelor în etate în activități aducătoare de venit și transmiterea intergenerațională a cunoștințelor și abilităților privind meșteșugurile tradiționale.

AO “Sireţii de Pretutindeni”, s. Sireţi, r-nul Străşeni, prin intermediul proiectului „Stil de viață activă și echilibrată pentru Clubul Seniorilor din Sireți” îşi propune facilitarea incluziunii sociale a persoanelor în etate și îmbunătățirea calității vieții acestora.

AO “Genesis”, s. Mereni, r-nul Anenii Noi, prin prisma proiectului “Punți de legătură între generații” îşi propune drept scop sporirea gradului de incluziune socială și promovarea îmbătrânirii sănătoase pentru vârstnicii din satul Mereni prin dezvoltarea unor servicii proactive pentru ei.

Amintim că, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a lansat ediția V a Programul de Granturi mici, dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova, în luna ianuarie anul curent. Durata implementării proiectelor este de 7 luni, iar suma totală oferită spre finanţare este de 337589 mii lei, acordată din bugetul de stat.

Sursa: Ministerul Sănătății