Accesul populaţiei la servicii de îngrijiri paliative calitative şi echitabile, va fi sporit

Accesul populaţiei la servicii de îngrijiri paliative calitative şi echitabile, va fi sporit

Pacienții care suferă de boli cronice incurabile și necesită îngrijiri corespunzătoare, vor avea acces la servicii de îngrijiri paliative calitative şi echitabile, în volum deplin, atât în condiții de domiciliu, cât și de staționar.

În acest sens, Executivul a aprobat astăzi un proiect de Hotărâre de Guvern, care va  spori accesul pacienților la îngrijiri paliative și va permite planificarea corespunzătoare a mijloacelor din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru prestarea serviciilor de îngrijiri paliative, raportată necesităților reale.

Astfel, în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a fost inclusă o secțiune distinctă privind îngrijirile paliative, care stabilește prestatorii, beneficiarii îngrijirilor paliative, tipurile de servicii de îngrijiri paliative, Lista serviciilor acordate pe fiecare tip de servicii de îngrijiri paliative, condiţiile acordării îngrijirilor paliative conform fiecărui tip de servicii de îngrijiri paliative, asigurarea cu medicamente, dispozitive medicale şi consumabile necesare pentru efectuarea îngrijirilor paliative.

Implementarea proiectului nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat, fiind planificate din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

Menționăm că, îngrijirea paliativă este un serviciu de sănătate care se acordă adulților și copiilor care suferă de condiții medicale limitatoare de viață. Îngrijirile paliative sunt o componentă esențială a sistemului de sănătate, care trebuie să fie incluse în toate schemele de asigurare universală cu asistență medicală.

Concepția privind îngrijirile paliative din anul 2008 în Republica Moldova, estima că anual până la 60% din persoanele decedate (total – 25830 pacienți, inclusiv 17642 din mediul rural și 8188 din mediul urban) ar necesita îngrijiri paliative, însă după 10 ani de implementare, în anul 2018, au beneficiat de îngrijiri paliative la domiciliu cca 37-38%, iar în unitățile cu paturi/hospice – cca 21-25% din cei care au necesitat îngrijiri paliative în anul 2018.

Sursa: Ministerul Sănătății