Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul II al anului 2021

Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul II al anului 2021

Pe parcursul trimestrului II al anului 2021, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate 2986 controale.

Din numărul total de controale efectuate, 1194 au fost realizate în mod planificat, dintre care 872 a persoanelor fizice şi juridice ce practică activitate de întreprinzător și 322 a obiectivelor și instituțiilor publice, cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare.

Totodată 1792 de controale au fost efectuate în mod inopinat, inclusiv:

– 1232 (68,75%) din ele cu scopul eliberării actelor permisive;

– 40 (2,23%)  cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări parvenite în adresa ANSP;

– 520 (29,02%) de controale au fost efectuate în scopul verificării implementării și respectării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 în conformitate cu prevederile Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

În cadrul controalelor efectuate au fost depistate neconformități în activitatea unor agenți, cum ar fi:

 • Lucrătorii entității controlate nu au susținut examenul medical periodic, ca măsură a fost prescris – organizarea examenului medical periodic pentru anul curent;
 • Lipsa listelor nominale a persoanelor care activează în condiții de expunere la factorii profesionali de risc, ca măsură a fost prescris – prezentarea listelor nominale a persoanelor care activează în condiții de expunere la factorii profesionali de risc, coordinate cu CSP teritoriale;
 • Lucrătorii entității controlate nu au susținut instruirea igienică, ca măsură a fost prescris – organizarea susţinerii instruirii igienice a angajaţilor;
 • Nu au fost prezentate rezultatele investigațiilor de laborator a factorilor de risc la locul de muncă, ca măsură a fost prescris – Prezentarea rezultatelor investigațiilor de laborator a factorilor de risc la locul de muncă, ce corespund cerinţelor si normativelor sanitare în vigoare;
 • Nu au fost prezentate rezultatele investigațiilor sanitaro-bacteriologice al calității sterilizării, ca măsură a fost prescris – prezentarea investigațiilor sanitaro-bacteriologice al calității sterilizării de pe instrumentariu, lavaje la proba microbiană, proba de aer din zona de muncă;
 • Nu a fost prezentat Programul autocontrolului indicilor microbiologici ai aerului și de pe obiectele mediului înconjurător, ca măsură a fost prescris – prezentarea Programul autocontrolului indicilor microbiologici ai aerului și de pe obiectele mediului înconjurător;
 • Nu a fost prezentat planul propriu de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, ca măsură a fost prescris – prezentarea planului propriu de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală coordonat cu subdiviziunea teritorială ale Agenției Naționale de Sănătate Publică;
 • Sunt comercializate produse farmaceutice /parafarmaceutice care nu sunt însoțite de instrucțiuni/prospecte în limba de stat, ca măsură a fost prescris – asigurarea tuturor ambalajelor atât la medicamentele prezente în stoc cât și la etapa de recepție cu instrucţiuni/prospecte în limba de stat;
 • Practicarea activității farmaceutice fără studii farmaceutice corespunzătoare, ca măsură a fost prescris – interzicerea practicării activităţii farmaceutice de către personalul ce nu dețin studii farmaceutice corespunzătoare și posesorii diplomelor care nu sunt echivalate de către Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetării al RM și în lipsa frecventării obligatorii a cursurilor de perfecționare periodică obligatorie;
 • Încălcarea regulilor de eliberarea a medicamentelor-ca măsură a fost prescris: interzicerea eliberării medicamentelor cu statut Rx în lipsa prescripțiilor medicale, conform prescripțiilor ce conțin erori, cu depășirea normei lunare de eliberarea a medicamentelor psihotrope;
 • Lipsa avizelor sanitare a produselor biodistructive si a detergenților utilizați, ca măsură a fost prescris – prezentarea avizelor sanitare a produselor biodistructive si a detergenților;
 • Angajații nu sunt asigurați cu îmbrăcăminte specială, ca măsură a fost prescris – asigurarea angajaților cu îmbrăcăminte specială (2 seturi de îmbrăcăminte pentru diferite anotimpuri) și mijloace de protecție individual (mănuși de cauciuc, ciubote, sort etc.).

În rezultatul controalelor efectuate, de către subdiviziunile ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 524 prescripții sanitare, au fost întocmite 277 procese-verbale de contravenție administrativă și emise 290 decizii de aplicate amenzii în sumă de 535860 lei. La fel, pentru încălcări majore ale legislației în domeniul sănătății publice au fost emise 13 Hotărâri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor juridice și fizice, ce țin de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 145 de activități de sensibilizare a agenților economici și populației în întregime prin desfășurarea diverselor seminare, mese rotunde, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, etc. În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 45 note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de redresare a situației.

 

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

The post Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul II al anului 2021 appeared first on ANSP.