Planificarea controalelor de stat în domeniul securității și sănătății în muncă va fi efectuată în baza unui cadru unitar privind analiza criteriilor de risc

Planificarea controalelor de stat în domeniul securității și sănătății în muncă va fi efectuată în baza unui cadru unitar privind analiza criteriilor de risc

Guvernul a aprobat astăzi o hotărâre de guvern prin care va fi revizuit cadrul normativ secundar, ce reglementează metodologia de analiză a riscurilor la efectuarea controlului de stat  în domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă.

Acest fapt va permite efectuarea controalelor de stat în domeniul vizat, în baza analizei criteriilor de risc și va asigura un cadru normativ unitar privind analiza criteriilor de risc.

Menționăm că, odată cu intrarea în vigoarea Legii pentru modificarea unor acte normative nr.191 din 19.11.2020, funcția de control în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă a fost retrasă de la cele 10 organe de control sectoriale și atribuită Inspectoratului de Stat al Muncii, asigurând integritatea funcțională a acestuia, și operativitatea sistemului de control în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă.

Hotărârea de Guvern și Legea 191/2020 consolidează cadrul normativ privind Inspecţia Muncii, iar obiectivul Ministerului Muncii și Protecției Sociale este de a moderniza Inspectoratul de Stat al Muncii pentru a promova munca decentă, respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și asigurarea socială a salariaților.

Sursa: Ministerul Sănătății